Nødplakat

Nødplakat

Vi vil gjerne oppfordre alle til å lage en nødplakat til bruk på hytte eller hjemme.

Redningsmannskaper opplever stadig at folk i akutt nød ikke klarer å gi en god nok beskrivelse av hvor de befinner seg. Spesielt gjelder dette om de ringer fra en hytte eller et sted uten adresse. Uriktig eller vag stedsangivelse kan resultere i sløsing med dyrebar tid for redningsmannskapene, og konsekvensene kan være svært alvorlige

 

Lag din egen nødplakat