Kartinnsyn

Kartinnsyn

Vi har digitale kart for Meråker kommune og for Værnesregionen. Her kan du søke etter eiendommer ut fra gårds- og bruksnummer, eller du kan zoome inn i kartet til ønsket område. 

Kartløsningen har flere visninger av data, flere kartlag og muligheter for import, eksport og utskrift.  Det er mulig å søke på eiendommer og planer ut fra adresser, gårds- og bruksnummer, plannavn/nummer eller zoome direkte i kartet. Øverst til venstre i kartinnsynet kan du velge ulike kartlag som reguleringsplaner, flyfoto og lignende.

Slik finner du fram i kartløsningen:

  • I venstremenyen velger du Arealplaner, og deretter velg hvilken type plan du ønsker.
  • Zoom inn området du er interessert i, eller søk opp adresse eller eiendomsnummer.
  • Når området vises på skjermen kan du trykke på det blå feltet du ønsker å se planer for. 
  • I venstremenyen kan du deretter velge detaljer om planen, f.eks planvedtak, bestemmelser og lignende.

Kartinnsyn for Meråker kommune

Kartinnsyn for Værnesregionen

Graving på egen eiendom - grunneiers plikter

Ved graving på egen eiendom er eier pliktig og ansvarlig for å sikre seg mot skade på strøm/tele-nett samt skade på kulturminner.

  • gravemelding.no finner du informasjon om strøm og telekabler. 
  • Informasjon om kulturminner og gårds- og bruksnummer finner du på seeiendom.no.

Flybilder

På Norgeibilder.no finner du flybilder tatt over Meråker. Man kan velge årstall i boksen på høyreside ved å "søk i bilder", søk i fotoår fra 1900 til 2015 (standard). Trykk "søk" og alle tilgjengelige bilder vil komme frem.  

Nasjonalbiblioteket har lagt ut 619 eldre flybilder (skråfoto) over Meråker.
Disse er tilgjengelig på www.nb.no.  Gå videre på Widerøes skråfoto, og på norgeskartet som kommer opp, marker Meråker. Eller trykk her.