Kartinnsyn

Kartinnsyn

Kartinnsyn

Brukerbeskrivelse nytt kartinnsyn:

  1. Zoom deg inn til ønsket område.
    • Du må zoome tilstrekkelig ned for å få mulighet til å velge kartlag
  2. Trykk på kommunevåpenet til Meråker kommune og deretter velg ønsket kartlag
  3. På høyresiden kommer det opp en meny med ulike kartlag
    • Velg ønsket kartlag ved å trykke på, eksempelvis Reguleringsplan

Graving på egen eiendom - grunneiers plikter

Ved graving på egen eiendom er eier pliktig og ansvarlig for å sikre seg mot skade på strøm/tele-nett samt skade på kulturminner.

  • gravemelding.no finner du informasjon om strøm og telekabler. 
  • Informasjon om kulturminner og gårds- og bruksnummer finner du på seeiendom.no.

Flybilder

På Norgeibilder.no finner du flybilder tatt over Meråker. Man kan velge årstall i boksen på høyreside ved å "søk i bilder", søk i fotoår fra 1900 til 2015 (standard). Trykk "søk" og alle tilgjengelige bilder vil komme frem.  

Nasjonalbiblioteket har lagt ut 619 eldre flybilder (skråfoto) over Meråker.
Disse er tilgjengelig på www.nb.no.  Gå videre på Widerøes skråfoto, og på norgeskartet som kommer opp, marker Meråker. Eller trykk her.