Kartinnsyn

Kartinnsyn

Vi har digitale kart for Meråker kommune og for Værnesregionen. 

Vi har for tiden arbeid med ny løsning for kartinnsyn, slik av vi nå har to ulike løsninger. Du finner den nyeste løsningen øverst i teksten under.

Nytt kartinnsyn

Brukerbeskrivelse nytt kartinnsyn:

 1. Zoom deg inn til ønsket område.
  • Du må zoome tilstrekkelig ned for å få mulighet til å velge kartlag
 2. Trykk på kommunevåpenet til Meråker kommune og deretter velg ønsket kartlag
 3. På høyresiden kommer det opp en meny med ulike kartlag
  • Velg ønsket kartlag ved å trykke på, eksempelvis Reguleringsplan
 4. Etter hvert skal det være mulig å hente opplysninger om planbestemmelser her             
  • Hvis du ikke finner dette her ennå, vennligst bruk NOIS løsningen i mellomtiden
 5. Prøv deg frem.

 

Slik finner du fram i gammelt kartinnsyn:

​​​​​​​Kartløsningen har flere visninger av data, flere kartlag og muligheter for import, eksport og utskrift.  Det er mulig å søke på eiendommer og planer ut fra adresser, gårds- og bruksnummer, plannavn/nummer eller zoome direkte i kartet. Øverst til venstre i kartinnsynet kan du velge ulike kartlag som reguleringsplaner, flyfoto og lignende.

I venstremenyen velger du Arealplaner, og deretter velg hvilken type plan du ønsker.

Zoom inn området du er interessert i, eller søk opp adresse eller eiendomsnummer.

Når området vises på skjermen kan du trykke på det blå feltet du ønsker å se planer for. 

I venstremenyen kan du deretter velge detaljer om planen, f.eks planvedtak, bestemmelser og lignende.

Kartinnsyn for Meråker kommune

Kartinnsyn for Værnesregionen

Graving på egen eiendom - grunneiers plikter

Ved graving på egen eiendom er eier pliktig og ansvarlig for å sikre seg mot skade på strøm/tele-nett samt skade på kulturminner.

 • gravemelding.no finner du informasjon om strøm og telekabler. 
 • Informasjon om kulturminner og gårds- og bruksnummer finner du på seeiendom.no.

Flybilder

På Norgeibilder.no finner du flybilder tatt over Meråker. Man kan velge årstall i boksen på høyreside ved å "søk i bilder", søk i fotoår fra 1900 til 2015 (standard). Trykk "søk" og alle tilgjengelige bilder vil komme frem.  

Nasjonalbiblioteket har lagt ut 619 eldre flybilder (skråfoto) over Meråker.
Disse er tilgjengelig på www.nb.no.  Gå videre på Widerøes skråfoto, og på norgeskartet som kommer opp, marker Meråker. Eller trykk her.