Nabovarsel

Nabovarsel

Skal du utføre søknadspliktige byggetiltak stilles det krav til nabovarsling. 

Hvem må du varsle?

Før du sender inn en søknad om å bygge noe på en eiendom, må du varsle naboer og gjenboere og gi de mulighet til å uttale seg.
En naboeiendom har felles grense med den eiendommen du skal bygge på.Gjenboereiendommer ligger på den andre siden av et åpent areal, for eksempel en vei, parkeringsplass, lekeplass, friareal eller lignende. 

NB! Både eiere av bebygde og ubebygde eiendommer skal varsles. Dersom det er registrert flere eiere, skal alle varsles. 
For sameie, seksjoner eller fellesarealer må du varsle styret, ved for eksempel styreleder. Er det ikke valgt styre, må du varsle alle medeiere. 

Hva skal et nabovarsel inneholde?

Fyll ut skjemaet nabovarsel og legg ved:

  • Målsatte tegninger: snitt og fasadetegninger i målestokk 1:100
  • Situasjonskartet med inntegnet tiltak og nødvendig terreng endringer.
  • Opplysninger om dispensasjon (Dersom du søker om dispensasjon)
  • Hvilken bestemmelse du søker dispensasjon fra
  • Begrunnelse for søknad om dispensasjon.

Tre forskjellig skjema

Kontakt

Einar Johannes Karlsen
Konsulent
E-post
Telefon 90 66 87 83