Nyhetsbrev fra VærMed

Nyhetsbrev fra VærMed

VærMed er et stort folkehelseprosjekt i hele Værnesregionen.

Mål for VærMed:  

Alle barn og unge kan delta på minst en fritidsaktivitet i uka. 

Gode metoder for å involvere og engasjere barn og unge i egen hverdag. 

Fritids- og aktivitetstilbudet er synlig, koordinert og samordnet. 

Godt samsvar mellom aktivitetstilbud/ møteplasser og behov. 

Bakgrunn: 

VærMed er et Værnesregion samarbeid mellom Frosta, Meråker, Selbu, Stjørdal og Tydal og program for folkehelsearbeid. 

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en nasjonal satsning som skal bidra til styrking av arbeidet med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Barn og unge er en prioritert målgruppe i programmet.   

Hvordan kan VærMed gi bedre psykisk helse og livskvalitet? 

Deltakelse i en meningsfull fritidsaktivitet skaper mestring og tilhørighet, som er påvirkningsfaktorer for god psykisk helse og rusforebygging.  

Medvirkning bidrar til involvering og engasjement i egen hverdag, som bidrar til mestring og opplevelse av kontroll i eget liv, som er positive faktorer for god psykisk helse. 

 

 Gå til nettsiden varmed.no