Selskap med kommunalt eierskap

Selskap med kommunalt eierskap

Oversikt over selskaper der Meråker kommune er eier eller deleier. Eierandel er oppgitt i prosent.

Mer info er linket opp til hvert selskap.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS          4,64 %

Naboer AB​​​​​​                                                  5,83 %

Revisjon Midt-Norge SA                             1,96 %

KonSek Trøndelag IKS                               3,89 %

Stjørdalsvassdragets Klekkeri SA               

Kommunekraft AS

Meråker alpinsenter AS                              52,81 %

Biblioteksentralen   

Fides AS                                                     14,49 %

KLP Egenkapitalinnskudd

Maskintråkk AS                                           96,72 %