Politikontakt

Politikontakt

Hvem er politikontakt i Meråker?

Tommy Bratås er politioverbetjent og vikarierende politikontakt for Meråker & Frosta kommune. Han vil i utgangspunktet være tilgjengelig i Meråker/Frosta en til to ganger i uken.

Hvordan kan jeg få tak i politikontakten?

Ring telefonnummer: 73 89 90 90 til Trøndelag politidistrikt så blir du satt over.

E-post: tommy.bratas@politiet.no

Hva kan politikontakten gjøre for meg?

Politikontakten kan gi råd og veiledning.

Ring 112 ved akutte tilfeller, evt politiets operasjonssentral på 02800.