Politikontakt

Politikontakt

Hvem er politikontakt i Meråker?

Kent Robert Lundemo er politioverbetjent og politikontakt for Meråker & Frosta kommune. Han vil i utgangspunktet være tilgjengelig i Meråker/Frosta en til to ganger i uken.

Hvordan kan jeg få tak i politikontakten?

Ring telefonnummer:73899090 til Trøndelag politidistrikt så blir du satt over.

E-post: kent.robert.lundemo@politiet.no

Hva kan politikontakten gjøre for meg?

Politikontakten kan gi råd og veiledning.

Ring 112 ved akutte tilfeller, evt politiets operasjonssentral på 02800.