Årsmelding og årsregnskap

Årsmelding og årsregnskap

Årsberetning er dokumentet som skal gi informasjon til det politiske system, kommunens innbyggere og omverdenen for øvrig.
Årsberetningen er en oppsummering av mange ulike drifts- og utviklingsoppgaver, samt en beretning om løpende forvaltningsoppgaver.

Årsberetning 2023 (PDF, 2 MB)

Årsrapporter VR 2023 (PDF, 2 MB)

Kommuneregnskapet 2023 (PDF, 2 MB)