Årsmelding og årsregnskap

Årsmelding og årsregnskap

Årsmeldingen er dokumentet som skal gi informasjon til det politiske system, kommunens innbyggere og omverdenen for øvrig.
Årsmeldingen er en oppsummering av mange ulike drifts- og utviklingsoppgaver, samt en beretning om løpende forvaltningsoppgaver.