Om Meråker - visjon og ambisjon

Om Meråker - visjon og ambisjon

Vakre Meråker ligger sentralt i Trøndelag på grensen mot Sverige og Åre kommune i øst, Tydal og Selbu i sør, Stjørdal og Levanger i vest og Verdal i Nord. E14 og Meråkerbanen går gjennom kommunen. Kommunesenteret er lokalisert 50 km fra Trondheim Lufthavn Værnes. Vi er kjent for å være blant Norges varmeste steder sommerstid, samtidig som vi kan tilby meget gode skiforhold om vinteren. Vi har et rikt kulturliv og flotte friluftsområder. Kommunen har også full barnehagedekning og gode skoletilbud i både grunnskole og videregående opplæring.

Vår visjon

Meråker - på naturlig vis

Ambisjoner:

  • Fjellbygda skal utvikles slik at miljø, livskvalitet og helse fremmes gjennom helhetlig stedsutvikling på et naturlig vis.
  • Meråker skal med de naturgitte forutsetningene være et trygt valg for arbeid, bosted og etablering.

Med dette uttrykkes Meråkersamfunnets felles visjon og ambisjon for samfunnsutviklingen mot år 2035. Kommunens visjon legger føringer for hva kommunen som organisasjon og lokalsamfunn skal strekke seg mot. Områder for bolig, næring og fritidsbolig med forbindelser til naturområder for rekreasjon og mestring skal prioriteres. Kommunens visjon og ambisjoner for Meråkersamfunnet er offensive og legger føringer for en kommune som ønsker å legge til rette for et lokalsamfunn i vekst og utvikling, uten at det viktige verdigrunnlaget forringes.

Næringsutvikling i Meråkersamfunnet skal ta utgangspunkt i de totale ressurser som finnes i kommunen og de fortrinn som Meråker har. Dette skal ikke utelukke at eksterne ressurser
kan trekkes inn. Næringsutviklingen skal skje i samarbeid med og i forståelse for de ulike aktørene innen landbruk/reindrift, idrett/rehabilitering, utdanning, industri/bygg/anlegg, handel, miljø, kultur,reiseliv, natur og friluftsliv