Skatteoppkrever

Skatteoppkrever

Skatteoppkreverens hovedoppgaver er:

  • regnskapsføring, innkreving og fordeling av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift
  • informasjon og kontroll til lønnsinnberetning fra arbeidsgivere
  • saksbehandling/forberedelse for søknader om ettergivelse av skatt

Kontonummer og KID

Du kan lage KID-nummer for innbetaling til Skatteetaten og skatteoppkrever.

 Bankkontonummer til Skatteoppkreveren i Meråker er: 6345.06.17115.

Endre kontonummer for utbetaling

Her endrer du kontonummer for utbetaling.

Når kommer skatteoppgjøret?

Skatteoppgjøret er klart i løpet av perioden juni–oktober.

Betalingsavtale

Hvis du kan dokumentere at du har svak økonomi og ikke kan betale ved ordinære forfall, kan du søke om betalingsavtale.

Det er strenge vilkår knyttet til å innvilge en betalingsavtale og slike avtaler vil kun innvilges unntaksvis. For å behandle en betalingsavtale må vi ha en begrunnet skriftlig søknad med dokumentasjon over økonomiske forhold. Dette gjelder husstandens inntekter, bokostnader og forsørgelsesbyrde

Vi anbefaler å skaffe annen finansiering av skattekrav fordi det løper en forsinkelsesrente som ligger 8% per år over styringsrenten fra Norges Bank.

Her finner du mer informasjon om betalingsavtale.

Ofte stilte spørsmål

Har du andre spørsmål, ta kontakt med Skatteetaten på telefon 800 80 000.