Støtte til bedriftsintern opplæring 2023

Støtte til bedriftsintern opplæring 2023

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag skal bidra til kompetansehevingstiltak i bedrifter. Støtte fra ordningen skal brukes til kompetanseheving av ansatte slik at bedriften som søker skal klare nødvendig omstilling – enten i form av endring i bedriftens produksjon eller ved etablering i nye markeder.

Trøndelag fylkeskommune har fortsatt midler igjen til å støtte opplæringstiltak i Trønderske bedrifter med omstillingsbehov. Det er tilført noe ekstra midler for å kunne støtte opplæringstiltak med fokus på grønn omstilling og bærekraftsarbeid i bedriftene.

Fylkeskommunen vil derfor gjerne ha søknader med opplæringstiltak som omhandler bærekraft og grønn omstilling. Det er også fortsatt mulig å søke på alle de andre fagområdene som retningslinjene til BIO ordningen omfatter. Søknader behandles fortløpende inntil ordningen er tom for penger.

BIO Trøndelag er søkbar gjennom: www.regionalforvaltning.no

Mer informasjon finner du på Trøndelag Fylkeskommune sine hjemmesider: BIO Trøndelag 2023

Lurer du på noe? Ta kontakt med Meråker kommune ved Egil Rønnekleiv (e-post: egil.ronnekleiv@meraker.kommune.no)