I LAG - samfunnsutvikling

I LAG - samfunnsutvikling

Meråker kommune deltar i den regionale distriktssatsingen «I LAG» i perioden 2023-2025.

 

 

 

 

 

 

Kommunestyret har vedtatt følgende tre fokusområder: 
-tettsteds- og boligutvikling, 
-kompetanse/rekruttering og 
-næringsplan med tiltaksliste samt tilrettelegging for næringsarealer. 

Prosjektgruppe:
Egil Rønnekleiv
Ingunn Salberg Jensen
Roger Barclet
Anne Marken/prosjektleder

Referansegruppe:
Bjørg Sissel Kvannli, rektor MVS
John Helge Lillevold, leder NIV avd. Meråker
Arnhild Holstad, regionsjef Statskog

Styringsgruppe:
Kommunedirektørens ledergruppe
Arne Ketil Auran, kommunedirektør
Gunhild Warø, sektorsjef
Anne Haneborg, sektorsjef
Elisabeth Johansen, sektorsjef
Rune Frengen, økonomisjef
Wenche Pedersen, personalleder