Søknadsfrister

Søknadsfrister

Dato Tilskuddsordning
10. januar Frist for etterregistrering av dyrpå utmarksbeite og avløserkostnader i søknad om produksjonstilskudd.
15. januar Søknad om tilskudd til utvalgte naturtyper, prioriterte arter, friluftlivstiltak m.m.
15. februar Tilskudd til tiltak i beiteområder
15. mars Produkjsonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid
15.mai Søknadsfrist SMIL (1 av 2 frister)
1. september Nydyrkingstilskudd
15. september Søknadsfrist SMIL
15. oktober Produkjsonstilskudd og avløsertilskudd ferie og fritid
15. oktober Regionalt miljøtilskudd
31. oktober Avlingsskadeerstatning
1. november Organisert beitebruk
1. november Erstatning for sau drept av fredet rovvilt