Regionalt miljøprogram i jordbruket

Regionalt miljøprogram i jordbruket

Regionalt miljøprogram er fylkesvise ordninger for miljøtiltak i landbruket. RMP-midlene søkes elektronisk på samme måte som ved søknad om produksjonstilskudd. De fleste tiltak som det søkes tilskudd på skal tegnes/plottes inn i kart, basert på Gardskart, inne i Altinn. 

Du kan søke Miljøtilskudd – RMP mellom 1.8. og 15.10. Søknadsfristen er 15.oktober, samme frist som for søknad om produksjonstilskudd.

Søknadsfrist for Organisert beitebruk er fortsatt 1.november.

Les mer om de ulike tilskuddsordningene i Regionalt miljøprgram hos Fylkesmannen i Trøndelag.

Se veiledning i tekst og film om hvordan du søker hos Landbruksdirektoratet

Kontakt

Kjetil Halfdan Aarbakke
Leder
E-post
Telefon 412 38 432