Landbrukskontoret

Landbrukskontoret

Kontaktinformasjon

Landbrukskontoret i Meråker er lokalisert i andre etasje på Rådhuset. 

  • Jordbruk: Kjetil Aarbakke, mobil 412 38 432
  • Skogbruk: Margrete Teveldal, mobil 994 96 171

Informasjon

Landbrukskontoret sender ut informasjon til alle i næringen via e-post, eller Facebook-gruppa Landbruksprodusenter i Meråker

Ny bonde

Skal du starte opp som bonde eller skogbruker kan det være mange regler, søknader og ordninger og forholde seg til. Her skal vi forsøke å samle det som kan være av nytte for deg som er ny eller kommende gårdbruker som finnes på nett.

Generasjonsskifte i landbruket - en veileder utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland. 

Gårdskart på internett - skriv inn kommune og gård- og bruksnummer så får du kart over din eiendom.

Landbruksdirektoratet - informasjon om regler, ordninger og tilskudd

Norsk Landbruksrådgivning - rådgivning innen grovfor, potet, foring, grøfting, landbruksbygg, økonomi

Innovasjon Norge - investeringsvirkemidler for utvikling av landbruksbedrifter m.m.

Matmerk - Kvalitetsystem i landbruket (KSL) og Inn på tunet

Mattilsynet - statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

Debio - kontrollerer og godkjenner økologiske produksjoner i Norge