Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert i lov med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen. Motorkjøretøy i utmark og vassdrag brukes i all hovedsak til offentlig anerkjente nytteformål, som for eksempel til redningstjeneste. Ferdsel til andre formål krever dispensasjon fra kommunen

 

Søknadsskjema