Meråker frivilligsentral

Meråker frivilligsentral

Meråker frivilligsentral har kontor i Frivillighetens hus. 

Åpningstider

Åpningstid for publikum er tirsdag og onsdag fra klokken 10.00-13.00

Avtaler kan gjøres utenom disse tidspunktene. 

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 928 07 952

Postadresse: Rådhusgata 7, 7530 MERÅKER

Aktiviteter

 • Frivilligsentralen er å treffe på Meråker bibliotek på tirsdag.
 • Gir tilbud om IT-tjenester.
 • Formidler frivillige til eldre som har behov for ledsager til sykehus.
 • Koordinerer og er delaktig til å skaffe frivillige til laging og servering av skolefrokost.
 • Arrangerer tilstelninger ved omsorgsboliger ved Søgardsjalet bofelleskap.
 • Arrangerer stavgang to ganger hver uke i samarbeid med LHL lokallag.
 • IT-ansvarlig for LHL Meråker.
 • Samarbeider med Nord Trøndelag Turistforening, Skarven Tur lag.
 • Bidrar med frivillige ved behov for tur venn.
 • Bidrar med frivillige ved behov for leseombud for eldre ved Helsetunet.
 • Bidrar med frivillige ved behov for hjelp til frokostservering ved Helsetunet.
 • Bidrar med frivillige til trim for eldre – hente studenter fra MVS.
 • Arrangerer opplevelsesturer for pensjonister og andre innbyggere i bygda.
 • Turer med EL-Taxi sykkel for eldre og uføre i bygda.
 • Bidrar til å skaffe frivillige til merking av turløyper i bygda.
 • Bidrar til å skaffe frivillige til å hjelpe eldre med innkjøp.
 • Frivillige til MERÅKERVENN til innvandrere som får bosetting i bygda.
 • Kontakter og forvalter praksisfelt for humanetisk konfirmanter.
 • Arrangerer Jul for enslige på Meråker Soknestue.