Meråker frivilligsentral

Meråker frivilligsentral

Meråker frivilligsentral har kontor i gangen på det gamle aldershjemmet. 

Åpningstider

Åpningstid for publikum er tirsdag og onsdag fra klokken 10.00-13.00

Avtaler kan gjøres utenom disse tidspunktene. 

Kontaktinformasjon

Telefonnummer: 928 07 952

Postadresse: Rådhusgata 7, 7530 MERÅKER

Aktiviteter

 • Frivilligsentralen er å treffe på Meråker bibliotek på tirsdag
 • gir tilbud om IT-tjenester
 • veileder lag og foreninger om ulike tilskuddsordninger gjennom Tilskuddsportalen
 • formidler frivillige til eldre som har behov for ledsager til sykehus
 • koordinerer og er delaktig til å skaffe frivillige til laging og servering av skolefrokost
 • arrangerer tilstelninger ved omsorgsboliger ved Søgardsjalet bofelleskap
 • arrangerer stavgang to ganger hver uke i samarbeid med LHL lokallag.
 • IT-ansvarlig for LHL Meråker
 • samarbeide med Nord Trøndelag Turistforening, Skarven Tur lag
 • bidrar med frivillige ved behov for tur venn
 • bidrar med frivillige ved behov for leseombud for eldre ved Helsetunet
 • bidrar med frivillige ved behov for hjelp til frokostservering ved Helsetunet
 • bidrar med frivillige til trim for eldre – hente studenter fra MVS
 • arrangerer opplevelsesturer for pensjonister og andre innbyggere i bygda
 • turer med EL-Taxi sykkel for eldre og uføre i bygda
 • bidrar til å skaffe frivillige til merking av turløyper i bygda
 • bidrar til å skaffe frivillige til å hjelpe eldre med innkjøp
 • frivillige til MERÅKERVENN til innvandrere som får bosetting i bygda
 • kontakter og forvalter praksisfelt for humanetisk konfirmanter
 • arrangerer Jul for enslige på Meråker Soknestue