Utlån og fornying

Utlån og fornying

På biblioteket kan du låne bøker, musikk, filmer, blader, aviser m.m. 

Utlån

  • Normal lånetid for bøker er 30 dager
  • CD-ROM og tidsskrifter 14 dager
  • Filmer og musikk har en lånetid på 7 dager
  • Språkkurs har en lånetid på 60 dager
  • Fjernlånt materiale har individuelle lånetider

Ta kontakt dersom du behøver å forlenger lånetiden på bøker.

Reservering

Utlånte bøker kan reserveres, og biblioteket vil da gi beskjed via sms eller telefon når de er kommet inn. 

Fjernlån

Bøker, tidsskrift/artikler og mikrofilmer m.m som biblioteket ikke har, kan skaffes fra andre bibliotek. For slike utlån gjelder eier-bibliotekets reglement. 

Purring

Hvis låner ikke leverer tilbake lånet til avtalt tid, blir det utsendt purrebrev etter 14 dager, deretter to forløpende med 14 dagers mellomrom. Dersom det er venteliste på utlånt materiale kan lån normalt ikke forlenges. Purring sendes da ut, likeså purres fjernlån umiddelbart ved lånefrist. 

Erstatning

Dersom lån ikke innleveres etter tre purringer, kan erstatningskrav bli oversend kommunekassen til videre innfordring etter biblioteksjefens vurdering. 

Erstatningskravene er fra kr.100,- til kr.1000,- avhengig av hvilke type bøker det gjelder. Spesielle bøker, deler av verk, fjernlånsbøker og andre mediatyper blir vurdert særskilt. 

Mulige restriksjoner

Det kan fattes vedtak om bortfall av lånerett dersom lånetaker ikke følger bibliotekets reglement. Ved uønsket oppførsel kan også enkeltmennesker eller grupper bortvises fra lokalene for en periode.

Taushetsplikt

Bibliotektes ansatte har taushetsplikt etter bestemmelsene i forvaltningslovens §13 for opplysninger de får vedrørende lånetakere, forespørsler og utlån. 

Kontakt

Meråker bibliotek
E-post
Telefon 488 61 114