Lånekort

Lånekort

Alle mennesker som bor i landet og er over 7 år, kan få lånekort. I tillegg utsteder vi lokale lånekort til kunder bosatt i Meråkers vennskapskommune, Åre i Sverige. 

  • Lånekortet er gratis, men ved tap av kort utstedes et nytt kort mot et gebyr på 10 kroner.
  • Når låner har fått lånekort, forplikter lånetaker seg å følge bibliotekets regler for utlån.
  • For studenter og voksne lånere kan vi tilby nasjonale lånekort, som altså kan benyttes i hele bibliotek-Norge. 
  • Biblioteket har anledning til å kreve legitimasjon for utstedelse av lånekort. 

Kontakt

Meråker bibliotek
E-post
Telefon 488 61 114