Bøker på andre språk

Bøker på andre språk

Biblioteket tilbyr bøker på flere språk enn bare norsk. Du kan også låne bøker på andre språk via fjernlån. 

Meråker bibliotek har bøker på følgende språk:

 • norsk
 • nynorsk
 • sør-samisk
 • nord-samisk
 • engelsk
 • og noen få på arabisk.

I tillegg har vi depot fra Deichmanske-bibliotek i Oslo. Populære språk er:

 • arabisk
 • dari
 • tigrinja(Eritrea)
 • thai
 • kroatisk
 • polsk
 • russisk

Ta kontakt med biblioteket dersom du ønsker å låne noe på fjernlån. 

Fjernlån fra Deicmanske-bibliotek

Verdensbibliotekets nettside

Kontakt

Meråker bibliotek
E-post
Telefon 488 61 114