Bibliotektjenester for Meråker videregående skole

Bibliotektjenester for Meråker videregående skole

Meråker bibliotek er et kombinasjonsbibliotek med tilbud både til grunnskole, videregående, studenter og folkebibliotekkunder. 

Tilbud

Elever og lærere ved Meråker videregående skole har kontinuerlig tilgang til biblioteket. 

Vg1-elever får hvert år i september måned tilbud om en bibliotek-quiz, utformet som en gruppeoppgave for å bli kjent med biblioteket og samlingene. 

Ellers bistår biblioteket med litteratur i forbindelse med fordypningsoppgave på Vg3. 

Kontakt

Meråker bibliotek
E-post
Telefon 488 61 114