Høring - Forslag til Planstrategi 2024-2027 og forslag til planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel

Høring - Forslag til Planstrategi 2024-2027 og forslag til planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel

Den 14.05.2024 vedtok Formannskapet i Meråker kommune, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 10-11, §§ 11-13 og 4-1, varsler om planoppstart og sende ut “Forslag til Kommuneplangrunnlag for valgperioden 2024-2027 - Kommunal planstrategi med planprogram for samfunnsdelen, datert 10. mai 2024” ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Høringsfristen settes til den 12.07.2024.

Følg lenken for å åpne høringsforslaget.

Utkast kommuneplangrunnlag for valgperioden 2024-2027 (PDF, 6 MB)

Innspill

Høringsinnspill sendes som e-post til: postmottak@meraker.kommune.no

Eller med vanlig post til:

Meråker kommune,
Rådhusgata 7,
7530 MERÅKER