Offentlig tannhelse

Offentlig tannhelse

Barn får gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten. Voksne må i utgangspunktet betale selv, men det finnes mange unntak.

Følgende grupper har rett til behandling ved de offentlige tannklinikkene i fylket: 

 

  • Barn fra 0-18 år - gratis tannhelsehjelp ut året du fyller 18 år. Individuell innkalling fra 3-års alder til lokal tannklinikk. 
  • Psykisk utviklingshemmede – gratis tannhelsehjelp
  • Eldre/syke i sykehjem – gratis tannhelsehjelp etter 3 måneder i sykehjem. Oppsøkende tannhelsetilbud
  • Eldre/syke i hjemmesykepleie – gratis tannhelsehjelp til brukere med kommunalt vedtak. Du må ha mottatt hjemmesykepleie en gang i uka i minst 3 måneder.
  • Ungdom 19-20 år – 75% prisreduksjon på prisen ut det året du fyller 20.
  • Pasienter som på grunn av et rusmiddelproblem bor i helseinstitusjon eller mottar tjenester etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr. 6 – gratis tannhelsehjelp.

Voksne

  • Voksne friske mennesker betaler full egenandel hos tannlege. Tilbud gis både i Den offentlige tannhelsetjenesten etter gjeldende takster og i privat praksis etter den enkelte tannleges takster.

Les mer om tannhelse og rettigheter i lenkene under. 

Tannlegevakt i Trøndelag

Oversikt over alle tannlegevakter i landet

Tannhelse - Helsenorge.no

Tannklinikker i Trøndelag og annen informasjon om offentlig tannhelsetjeneste