Besøksvenn

Besøksvenn

Meråker kommune har en besøksvennordning. Besøksvenn er et tilbud for de som ønsker og trenger besøk i hverdagen. Det er mange som er enslige og trenger en fortrolig venn.

Vi søker besøksvenner som kan komme til trygdeboligene, Søgardsjale 1 og sykehjemmet. Å være besøksvenn er ulønnet, frivillig arbeid. Besøkene vil være ukentlig, i 1-2 timer. Innhold i besøket avklares for den enkelte, men det kan være snakk om å gå tur, holde på med spill eller bare sitte og prate.

Hvem kan bli besøksvenn?

Vi ser etter besøksvenner i alle aldre, men du må ha fylt 18 år. De som ønsker å bli besøksvenn, vil bli intervjuet for å kartlegge interesser og hva man ønsker å gjøre sammen med den man besøker. Vi vil også gi opplæring til de som vil være besøksvenn.

Høres dette spennende ut? Ta kontakt med besøkskoordinator:

Kontaktinformasjon besøkskoordinatorer

Besøkskoordinator har et tett samarbeid med Meråker frivilligsentral, Meråker Pensjonistlag og andre frivillige organisasjoner i bygda.