Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Kreftkoordinator er et tilbud til deg som har eller har hatt kreft, og dine pårørende. ​Du kan ta direkte kontakt. Det kreves ingen henvisning og det er gratis.

Du kan få råd, veiledning og oppfølging knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og livet etter kreft. Du kan få tilbud om hjemmebesøk etter avtale.

Vi gir deg informasjon om relevante tilbud og tjenester for voksne, ungdom og barn, og kan formidle kontakt etter behov.

Vi samarbeider med fastlege, sykehus, hjemmetjenesten, helsesøster, NAV, skole, barnehage, pasientforeninger og andre.

Kontaktinformasjon