Trygghetsalarm

Trygghetsalarm

En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner som oppstår i egen bolig når som helst på døgnet Hvis du utløser en trygghetsalarm, vil alarmsentralen umiddelbart ta kontakt med deg, vurdere nødvendig oppfølgning og ved behov rykke ut.

Her søker du om helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjemaet er et felles skjema for alle helse- og omsorgstjenester. I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du har behov for. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det tjenestetilbudet som passer best for deg. 

Det går også an å søke via muntlig henvendelse. 

Hvem kan få trygghetsalarm?

Alle som har vansker med å klare å ta kontakt med pårørende eller hjemmesykepleien med vanlig telefon.

Trygghetsalarmen er direkte knyttet til en alarmsentral.

​Brukeren av trygghetsalarmen bærer på seg en alarmknapp. Ved å trykke på denne vil bruker med en gang få kontakt med helsepersonell på alarmsentralen som vurderer hvilke tiltak som må iverksettes. Alt etter hvilken situasjon det er, vil sentralen varsle pårørende eller hjemmesykepleien, som deretter vil bistå brukeren. 

Hva forventes av deg som bruker?

  • Det må godkjennes montering av nøkkel boks ved utgangsdør.
  • Før montering av alarm, må det sørges for at det finnes en ekstra nøkkel til boligen som skal oppbevares i nøkkelboksen. Nøkkelen overleveres ved montering av alarm og nøkkel boks. Hvis det er husalarm må denne også oppgis.
  • Alarmsmykke / armbånd skal bæres på.
  • Alarm / alarmsmykke må erstattes hvis det kommer bort eller blir ødelagt med forsett.
  • Rutine for testing av alarm må følges.
Trygghetsalarm pris
Via mobil
300 kroner

Hva skjer videre med søknaden?

Du får svar på søknaden innen 4 uker. Dersom saksbehandlingen ikke er ferdig innen denne fristen, skal du få et foreløpig svar med antatt saksbehandlingstid.

Les mer om søknadsprosessen

Klage på vedtak

  • Hvis du har fått avslag på en helsetjeneste du mener å ha rett på, kan du klage.

  • Fristen for å klage er 4 uker fra du fikk vite om vedtaket

  • Klagen må være postlagt før fristen går ut

  • Klagen må være skriftlig og begrunnet. Du må undertegne klagen

Les mer om klage på helse- og omsorgstjenester ved å trykke på denne lenka