Syn- og hørselskontakt i Meråker kommune

Syn- og hørselskontakt i Meråker kommune

Syn- og hørselskontakt er et tilbud til innbyggere i Meråker kommune eldre enn 18 år som har et syn- og/eller hørselstap som gir behov for hjelpemidler.

Hvem kan jeg kontakte for å få bistand til hjelpemidler for syn og hørsel?

Syn- og hørselskontakt Ingvill Hagen er kommunal kontaktperson mot Nav Hjelpemiddelsentral, Trøndelag for hjelp til å få innvilget hjelpemidler.

Telefonnummer: 989 03 465

E-post: ingvill.hagen@meraker.kommune.no

Hva kan syn- og hørselskontakten hjelpe meg med?

Syn- og hørselskontakten kan:

  • Kartlegge behov, som oftest ved et besøk i hjemmet
  • Søke om hjelpemidler
  • Gi opplæring i hjelpemidler

Synshjelpemidler

For å få en kartlegging ift. synshjelpemiddel må du ha en bekreftelse fra øyelege på at du er så sterkt svaksynt at du fyller kravet for at det kan søkes Nav Hjelpemiddelsentral om synshjelpemidler.

Hørselshjelpemidler

Høreapparat gir rett til hjelpemidler for hørselstap. Men det kan også søkes om hørselshjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentral hvis du har et hørselstap, men ikke har høreapparat.

Du kan få hjelp til å skifte slanger, batterier og en del annet vedlikehold av høreapparater.

Kontakt

Ingvill Hagen
Ergoterapeut
E-post