Prisliste fysioterapi

Prisliste fysioterapi

For behandling hos fysioterapeut må du betale egenandel. Prisene på egenandelen justeres en gang i året. 

Priser 

Fysioterapi prisliste
Undersøkelse Gruppetrening Behandling tjue minutter Per ti minutter utover tjue minutter
185 kroner 59 kroner 135 kroner 42 kroner

Ubenyttede timer

Bestilte timer som ikke benyttes, dvs at du uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan du belastes inntil honorartakst for undersøkelse og/eller behandling. 

Betaling

Timer betales på kortautomat på fysioterapiavdelingen. Det avtales med deg om timene betales enkeltvis eller at det samles opp. 

Frikort

Når du går til fysioterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen.

Mer om egenandelen du må betale for fysioterapi på helsenorge.no

Les om frikort på helsenorge.no