Fysioterapi for barn

Fysioterapi for barn

Fysioterapeuttjenesten for barn driver helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge mellom 0-18 år.

Hva tilbyr barnefysioterapeuten?

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge mellom 0-18 år, gjennom helsestasjon og skolehelsetjeneste. (Her inngår 4 måneders gruppe på helsestasjonen, motorisk undersøking, veiledning, informasjon).
  • Habilitering 0-16 år. Oppfølging av barn med medfødt skade.
  • Fysikalsk behandling 0-12 år. Undersøking, vurdering og tiltak for henviste barn med motoriske vansker, og oppfølging av barn med oppstått skade.
  • Formidling av hjelpemiddel for barn under habilitering.
  • Fysioterapeuten møter barnet på helsestasjonen, hos fysioterapeuten, i hjemmet, barnehage og skole, og samarbeider tett med instanser tilknytta barnet.

Hvordan få tilbud om barnefysioterapi?

Foreldre/foresatte, personell i barnehage, skole, PPT, barnevern og helsepersonell kan henvise barnet, etter samtykke fra foreldre/foresatte.

Kristin Størseth er fysioterapeut med videreutdanning innen barnefysioterapi og kan kontaktes på telefon ved spørsmål. Kontaktinformasjon finner du lenger ned på siden.

De yngste barna prioriteres høyest.

Hva koster tjenesten? 

Tjenesten er gratis for barn under 16 år.