Fysioterapi for barn

Fysioterapi for barn

Fysioterapeuttjenesten for barn driver helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge mellom 0-18 år.

Hva tilbyr barnefysioterapeuten?

  • Helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge mellom 0-18 år, gjennom helsestasjon og skolehelsetjeneste. (Her inngår 4 måneders gruppe på helsestasjonen, motorisk undersøking, veiledning, informasjon).
  • Habilitering 0-16 år. Oppfølging av barn med medfødt skade.
  • Fysikalsk behandling 0-12 år. Undersøking, vurdering og tiltak for henviste barn med motoriske vansker, og oppfølging av barn med oppstått skade.
  • Formidling av hjelpemiddel for barn under habilitering.
  • Fysioterapeuten møter barnet på helsestasjonen, hos fysioterapeuten, i hjemmet, barnehage og skole, og samarbeider tett med instanser tilknytta barnet.

Hvordan få tilbud om barnefysioterapi?

Foreldre/foresatte, personell i barnehage, skole, PPT, barnevern og helsepersonell kan henvise barnet, etter samtykke fra foreldre/foresatte.

Kristin Størseth er fysioterapeut med videreutdanning innen barnefysioterapi og kan kontaktes på telefon ved spørsmål. 

De yngste barna prioriteres høyest.

Kontaktinformasjon fysioterapeut

Fysioterapeut Kristin Størseth. Telefonnummer: 995 56 032

Hva koster tjenesten? 

Tjenesten er gratis for barn under 16 år. 

Kontakt

Infotorg
E-post
Telefon 74 81 32 00