Parkeringstillatelse for forflyttningshemmede

Parkeringstillatelse for forflyttningshemmede

Er du bilfører eller passasjer og har særlige problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Hva er parkeringstillatelse for forflytningshemmede?

Parkeringstillatelsen for forflytningshemmede er en tillatelse til å parkere på merkede parkeringsplasser i nærheten av hovedinngang og eventuelt heis. Tillatelsen består av et parkeringskort utstedt til deg som person. Det at parkeringstillatelsen er personlig, betyr at tillatelsen følger den personen den er gitt til, og ikke en bestemt bil. For å kunne benytte deg av de rettighetene som følger av parkeringstillatelsen, må du legge parkeringskortet godt synlig i bilruta.

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut søknadsskjema om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Du må også legge ved legeerklæring og passfoto.

Vedlegg til søknaden

Kan du ikke søke om parkeringstillatelse elektronisk? Papirsøknad finner du her (PDF, 2 MB). (PDF, 2 MB)

Papirskjema og vedlegg sender du til:

Sektor helse, pleie og omsorg
Rådhusgata 7
7530 Meråker

Anja Kristoffersen

74 81 32 09

Krav til deg som søker

  • Du må ha legeattest som dokumenterer at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noe lengde.
  • Du må dokumentere et særlig behov for parkeringslettelse på ett eller flere konkrete steder, hvor du ikke har mulighet til å benytte det ordinære parkeringstilbudet. Dette kan for eksempel være ved bosted, arbeid, lege, sykehus, behandlingssteder eller lignende.

Hvis du tidligere har fått innvilget parkeringstillatelse og denne har gått ut, kan du søke på nytt.

Hvor kan du parkere?

Du kan benytte parkeringstillatelsen:

  • på parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede.
  • på offentlige avgiftsbelagte parkeringsplasser uten å betale avgift, og utover tillatte makstid.
  • på offentlige parkeringsplasser som ikke er avgiftsbelagt utover tillatte makstid.
  • på steder det innført boligsoneparkering.

Lover og regelverk