Dine rettigheter som pasient

Dine rettigheter som pasient

Her finner du lenker til nettsider med informasjon om sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende i den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 

Informasjon til pasienter, brukerer og pårørende

Informasjon til saksbehandlere og annet personell i helse- og omsorgstjenesten. Informasjonen kan også være nyttig for pasienter, brukerer og pårørende.