Jordmor

Jordmor

Jordmor skal ta vare deg, barnet ditt og den nye familien på best mulig måte gjennom svangerskapet, og den første tiden etter dere kommer hjem etter fødselen. Vi gir råd, svarer på spørsmål og gir veiledning. Tilbudet er frivillig.

Åpningstid jordmor
Åpent Telefonnummer
Tirsdag klokken 09.00-14.00 Sentralbord: 940 16 702

Hvem kan benytte seg av jordmortjenesten? 

Alle gravide som bor eller oppholder seg i kommunen kan benytte tilbudet.

Aktuelle tema knytta til svangerskapet:

  • Fysiske og psykiske forandringer i svangerskapet
  • Kosthold og levesett
  • Fosterets utvikling
  • Bearbeiding av tidligere fødselsopplevelser
  • Forberedelse til fødsel
  • Amming
  • Forberedelse til foreldrerollen

Tilbudet er gratis. 

Timebestilling

Ring for å avtale time.