Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel

Vil dere gifte dere borgerlig i Meråker? 
Fra 1. januar 2018, ble vigselsmyndigheten overført fra tingrettene til kommunene. 

 

Hvor og når foregår vigselen?

Meråker kommune foretar vigsler i Meråker rådhus, seremonirommet som fins i tilknytning til helsetunet, eller i annet egnet areal dersom dette avklares i enighet mellom brudepar og vigsler.

Hvem foretar vigselen?

Vigslere i Meråker er:

  • ordfører Kari Anita Furunes
  • varaordfører Anne-Karin Langsåvold

Dere kan selv bestemme hvem dere ønsker som vigsler hvis dette passer med ledig tid til vedkommende. Bestilling må gjøres senest 3 uker før selve seremonien. 

Hvilke skjema må fylles ut før vigsel kan utføres?

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Ta kontakt med skatteetaten for å søke om prøvingsattest. Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Her finner du en veileder og skjema for å søke om prøvingsattest.

Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse.
NB! Original prøvingsattest må leveres eller sendes til Meråker kommune senest 14 dager før vielsen.

Hvor sender jeg prøvingsattesten?

Meråker kommune
Rådhusgata 7
7530  MERÅKER

Hvordan bestiller vi vielse?

For å avtale tidspunkt for vielse, ta kontakt på:
E-post: postmottak@meraker.kommune.no 
eller telefon: 95848556

Hva koster kommunal vigsel?

Tjenesten er en gratis tjeneste for kommunens innbyggere, med mindre de som skal gifte seg har spesielle ønsker om pynting, alternative lokaler, vigsel utover ordinære åpningstider e.l.  I så tilfelle skal det tas betaling (avtales i forkant mellom vigsler og brudepar).
For utenbygdsboende: kr 750,- (evt. tillegg som nevnt ovenfor).

Hvordan foregår seremonien?

  • Brudefolk, forlovere og gjester må møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Paret må fremvise legitimasjon.
  • Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men kan også være to andre myndige personer.
  • Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale om seremonien skal skje på norsk eller engelsk.  For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.
  • Det er satt av 30 minutter til seremonien. Dersom dere ønsker å ha musikk eller diktlesning, må dette skje innenfor oppsatt tidsrom.

Etter vigselen

Brudeparet vil få utlevert/ tilsendt midlertidig vigselsattest. Kommunen sender denne til folkeregisteret som utsteder endelig vigselattest. Om du skal endre navn som resultat av vigselen, må du ordne dette selv.

Lenke til Skatteetatens side for navneendring

Ut å reise?
Om du har endret navn og skal på reise i utlandet, må du sørge for at passet stemmer med navnet på billetten.

 Nytt pass?
Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.
Lenke til Stjørdal lensmannskontor