Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til opplæring

Rett og plikt til gratis opplæring

Integreringsloven gir regler for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere.

Følgende grupper har rett og plikt til 600 timer opplæring:

 • Personer med opphold ut fra asylstatus, humanitært grunnlag og kollektiv  beskyttelse
 • Familiegjenforening med overnevnte
 • Familiegjenforening med norske eller nordiske borgere

Plikt til opplæring, men ikke gratis rett

Følgende gruppe får ikke rett til gratis opplæring, men har plikt til å gjennomføre 300 timer i norsk og samfunnskunnskap for å få bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) eller norsk statsborgerskap:

 • Arbeidsinnvandrere utenfor EØS/EFTA-området
 • Personer som kommer til landet på grunn av familiegjenforening med disse

Ikke plikt til opplæring, men rett til opplæring mot betaling

Studenter, au pairer, andre med midlertidig opphold, nordiske borgere og personer med opphold etter EFTA/EØS-regelverket faller utenfor ordningen med rett og plikt til opplæring. Disse kan få tilbud om kurs i norsk mot å betale kursavgift. 

Permanent opphold og statsborgerskap

Nye regler fra 1. januar 2017.

For å søke om permanent opphold må du:

 • Gjennomføre 550/250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • Bestå prøve i samfunnskunnskap på valgfritt språk (gjelder de som har fått rett/plikt etter 1.9.2013)
 • Dokumentere norskkunnskaper muntlig på minimum nivå A1(gjelder de som har fått rett/plikt etter 1.9.2013)

For å søke norsk statsborgerskap må du:

 • Gjennomføre 550/250 timer norsk og 50 timer samfunnskunnskap
 • Bestå prøve i samfunnskunnskap eller statsborgerprøven på norsk
 • Dokumentere norskkunnskaper muntlig på minimum nivå A2

Alle med rett og plikt har rett på en gratis prøve i norsk og samfunnskunnskap, men alle må betale for statsborgerprøven. 

Priser norsk/samfunnsfag/statsborgerprøver
Norskprøve muntlig Norskprøve skriftlig Samfunns-kunnskapsprøve Statsborgerprøve
500 kr 500 kr (200 per delprøve: lytte, lese, skrive) 500 kr 600 kr