Grunnskole

Grunnskole

Vi tilbyr grunnskoleopplæring for voksne som har behov for det, som er over opplæringspliktig alder, og som ikke har rett til videregående opplæring. Målet med grunnskoleopplæringen er at man skal utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger for å mestre livet sitt, og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet.

Hva inneholder tilbudet?

Kunnskapsløftet (læreplanen i grunnskolen) er utgangspunktet for opplæringen. Det finnes tre muligheter:

1. Vitnemål for fullført grunnskole for voksne

 • Norsk, engelsk, matematikk.
 • To av fagene: samfunnsfag, naturfag og RLE

2. Enkeltfag/deler av fagene nevnt over

3. Grunnleggende ferdigheter:

 • Lesing
 • Skriving
 • Regning
 • Digital kompetanse
 • Muntlig kommunikasjon

Hvem kan få tilbudet?

Om man trenger grunnskoleopplæringen kommer an på behovet man har. Behovet for opplæring kan komme av:

 • Ønske om utdanning
 • Ønske om å beholde jobben eller få jobb
 • Ønske om å mestre hverdagen
 • At man kommer fra et annet land og ikke har grunnskoleopplæring tilsvarende den norske
 • At man har hatt en mangelfull grunnskoleopplæring

Vurdering av realkompetanse

De som har rett til grunnskoleopplæring for voksne, har også rett til å få realkompetansen vurdert.

Les mer om realkompetanse her

Realkompetansevurdering har som formål å anerkjenne din kompetanse vurdert etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet, uavhengig av hvor og hvordan du har fått kompetansen.

Slik søker du

Søknadsskjema grunnskole for voksne (PDF) 

Ring eller send e-post dersom du har noen spørsmål. 

Søknadsfrist

Du kan søke gjennom hele året. Det ​kan ta noe tid fra du søker til du kan starte med opplæringen.

Hva koster det?

Opplæringen og undervisningsmateriellet er gratis.

Kontakt

Ann Mari Johnsen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 47 64 38 24