Skoleskyss

Skoleskyss

Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og slutt-tidspunkter. Som elev i grunnskolen kan du ha krav på fri skyss til og fra skolen hvis du bor langt nok unna, eller har spesielle behov for transport.  Fylkeskommunen avgjør rettigheten til skoleskyss, mens AtB er ansvarlig for utføringen og organiseringen av skyssen. 

Søknadsskjema skoleskyss

Skjema for elev med delt bosted 

Hvem kan få fri skoleskyss? 

Elever som har 

  • ​over 2 km gangvei i 1. klasse
  • over 4 km gangvei i 2. - 10. klasse 
  • sykdom eller skade som gjør skyss nødvendig uavhengig av gangavstand mellom hjem og skole
  • særlig farlig eller vanskelig skolevei​

Elever som har hatt grunnskoleskyss inneværende skoleår på grunnlag av avstand, vil neste skoleår automatisk beholde de samme skoleskyssrettighetene. Dette gjelder ikke elever som bytter skole eller er avgangselever.

Hvem må søke?

  • Skolestartere og nye elever ved Meråker skole som mener de har rett til grunnskoleskyss må sende inn søknad.
  • Elever som har fått innvilget skoleskyss på grunnlag av særlig farlig eller vanskelig skolevei inneværende skoleår, må søke på nytt for kommende skoleår.
  • Elever som på ett eller annet vis får en endring av skoleskyssen (f.eks. flytting innad i kommunen eller endring i kjøreplan for elever med delt bosted) må søke på nytt.
  • Elever med sykdom eller skade som gjør skyss nødvendig uavhengig av gangavstand mellom hjem og skole (legeattest må legges ved og skal inneholde opplysninger som beskriver skyssbehovet (skyssmiddel og skyssperiode)).

Årlig søknadsfrist: 10. mars.

De som søker innen 10. mars og får innvilget skoleskyss, vil være sikret skoleskyss ved skolestart.


Reisebevis - t:kort skole

Alle elever som har rett på skoleskyss og reiser med buss, får tildelt et elektronisk reisebevis – t:kort skole. Dette er billetten til elevene, og skal brukes på bussen hver dag til og fra skolen.
Skolekortet følger eleven gjennom hele grunnskolen.


Nyttig informasjon finner du også på: 

 

Kontakt

Aimee Hellem Dahling
Konsulent
E-post
Telefon 74 81 32 61