Skoleskyss

Skoleskyss

Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og slutt-tidspunkter. Som elev i grunnskolen kan du ha krav på fri skyss til og fra skolen hvis du bor langt nok unna, eller har spesielle behov for transport.  Fylkeskommunen avgjør rettigheten til skoleskyss, mens AtB er ansvarlig for utføringen og organiseringen av skyssen. 

Søknadsskjema skoleskyss

Egenerklæring for elever som har delt bosted 

Hvem kan få fri skoleskyss? 

Elever som har 

  • ​over 2 km gangvei i 1. klasse
  • over 4 km gangvei i 2. - 10. klasse 
  • sykdom eller skade som gjør skyss nødvendig uavhengig av gangavstand mellom hjem og skole
  • særlig farlig eller vanskelig skolevei​

Hvem søker og hvor ofte?

Alle skolestartere og nye elever ved Meråker skole som mener de har rett til grunnskoleskyss må sende inn skriftlig søknad. 

Elever som har fått innvilget avstandsskyss f.o.m. skoleåret 2018/2019 slipper å søke på nytt. Dette gjelder dog ikke for elever: 

Disse må søke årlig eller så snart skaden har oppstått. Søknadsfrist: 10. mars hvert år.

NB! Ved endring eller opphør av skyssbehov i løpet av skoleåret, må kommunen varsles.


Reisebevis- t:kort skole

Alle elever som har rett på skoleskyss, og skal benytte buss, får tildelt et elektronisk reisebevis – t:kort skole. Dette er billetten til elevene, og skal brukes på bussen hver dag til og fra skolen.
Skolekortet følger eleven gjennom hele grunnskolen.

Skoleskyss


Nyttig informasjon finner du også på: 

 

Kontakt

Nina Hernes
Konsulent
E-post
Telefon 74 81 32 36