Skolerute - ferie og fridager

Skoleruta 2023/2024

Skolerute høst 2023

Skolerute høst 2023
Måned Dato Info
August 17. august Første skoledag
September
Oktober 9.-13. oktober Fri - høstferie
November 29. november Studie- og planleggingsdag
Desember 21. desember Siste skoledag før jul

 

Skolerute vår 2024

Skolerute vår 2024
Måned Dato Info
Januar 3. januar Første skoledag etter juleferie
Februar 19. - 23. februar Fri - vinterferie
Mars 8. mars, 25. - 29. mars Fridag, Fri - påskeferie
April 1. april Fri - andre påskedag
Mai 1. mai, 9. mai, 10. mai, 17. mai, 20. mai Fri - off. høytidsdag, Fri - Kr.h.f.dag, Fri, Fri - grunnlovsdag, Fri - andre pinsedag
Juni 20. juni Siste skoledag før sommerferie

Se skoleruta for inneværende skoleår samt neste skoleår her

Artikkelliste