Endre eller si opp barnehageplass

Endre eller si opp barnehageplass

Når må du si opp barnehageplassen?

Du må si opp barnehageplassen

  • når du bytter barnehage
  • når du ikke lengre ønsker å ha barnehageplass
  • hvis du flytter ut av kommunen og har barnet i en kommunal barnehage

Når barnet begynner på skole blir barnehageplassen automatisk sagt opp

Hvordan sier jeg opp barnehageplassen?

Oppsigelse av plass skal gjøres skriftlig, via Vigilo eller ved oversendelse av mail til barnehagen/sektorkontoret.

Logg inn i Vigilo

Hvor lang oppsigelsestid er det?

Oppsigelsestiden er måneden man sier opp, pluss påfølgende måned. For eksempel hvis man leverer oppsigelse i april som gjelder for mai, betales det ut mai. Hvis man leverer oppsigelse samme måned som oppsigelsen, betales det også for påfølgende måned.

Kontakt

Håvard Tidemann
Leder/virksomhetsleder
E-post
Telefon 74 81 32 35
Wenche Marie Pedersen
Leder/virksomhetsleder
E-post
Telefon 994 50 533
Siv Hege Nytrø
Leder/virksomhetsleder
E-post
Telefon 408 40 295