Endre eller si opp barnehageplass

Endre eller si opp barnehageplass

Når må du si opp barnehageplassen?

Du må si opp barnehageplassen

  • når du bytter barnehage
  • når du ikke lengre ønsker å ha barnehageplass
  • hvis du flytter ut av kommunen og har barnet i en kommunal barnehage

Når barnet begynner på skole blir barnehageplassen automatisk sagt opp

Hvordan sier jeg opp barnehageplassen?

Oppsigelse av plass skal gjøres skriftlig, via Vigilo eller ved oversendelse av mail til barnehagen/sektorkontoret.

Logg inn i Vigilo

Hvor lang oppsigelsestid er det?

Oppsigelsestiden er måneden man sier opp, pluss påfølgende måned. For eksempel hvis man leverer oppsigelse i april som gjelder for mai, betales det ut mai. Hvis man leverer oppsigelse samme måned som oppsigelsen, betales det også for påfølgende måned.

Kontakt

Nina Hernes
Konsulent
E-post
Telefon 74 81 32 36
Linda Marie Ervik
Enhetsleder
E-post
Telefon 99 58 29 29
May-Elin Karlsen
Enhetsleder
E-post
Telefon 99 01 80 72