Barnehagepriser

Barnehagepriser

Fra januar 2023 gjelder følgende barnehagepriser i Meråker. 

Tabell med oversikt over barnehagepriser
Barnehagepriser 2020
Tilbud Månedsbeløp opphold Månedsbeløp kostpenger
2 dager i uka Kr. 1465,- per måned Kr. 140,- per måned
3 dager i uka Kr. 2220,- per måned Kr. 210,- per måned
4 dager i uka Kr. 2790,- per måned Kr. 280,- per måned
5 dager i uka Kr. 3000,- per måned Kr. 350,- per måned
  • Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to, og 100% søskenmoderasjon for barn nummer tre eller flere. 
  • Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpengene. 
  • Det betales for elleve måneder, og juli er betalingsfri måned. 

Redusert betaling

Husholdninger med lavere skattbar inntekt enn 550000 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. 

Ved varig nedgang i inntekt, kan du sende ny dokumentasjon som viser den endrede inntekten.  

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin per barn i barnehage.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder kun det aktuelle barnehageåret. Husholdninger som kvalifiserer for redusert foreldrebetaling, må derfor søke hvert barnehageår innen 1. mai for vedtak fra 1. august. For øvrig behandles søknader fortløpende. 

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timers gratis oppholdstid i barnehagen per uke. 

Gratis kjernetid gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 598 825 kroner. 

Hvordan søker jeg om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling?

Søknaden finner du ved å logge inn på Vigilo. Husstanden må legge ved de to siste lønnslippene og siste skattemelding. 

Søk gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling

Les mer om moderasjonsordninger foreldrebetaling