Barnehagepriser

Barnehagepriser

Følgende barnehagepriser gjøres gjeldende for barnehagene i Meråker med virkning fra 01.01.21, ut året. 

Barnehagepriser 2020
Tilbud Månedsbeløp opphold Månedsbeløp kostpenger
2 dager i uka Kr. 1850,- per måned Kr. 150,- per måned
3 dager i uka Kr. 2600,- per måned Kr. 200,- per måned
4 dager i uka Kr. 3000- per måned Kr. 250,- per måned
5 dager i uka Kr. 3230,- per måned. Kr. 300,- per måned
  • Det gis 30% søskenmoderasjon for barn nummer to, og 50% søskenmoderasjon for barn nummer tre. 
  • Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpengene. 
  • Det betales for elleve måneder, og juli er betalingsfri måned. 

Redusert betaling

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timers gratis oppholdstid i barnehagen per uke. 

Gratis kjernetid gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 583 650 kroner. 

Hvordan søker jeg om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling?

Søknaden finner du ved å logge inn på Vigilo. Du må legge ved de siste to lønnslippene dine og siste skattemelding. 

Søk gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling

Les mer om moderasjonsordninger foreldrebetaling