Barnehagepriser

Barnehagepriser

Følgende barnehagepriser gjelder i Meråker fra 1. august 2024. 

Tabell med oversikt over barnehagepriser
Barnehagepriser 2020
Tilbud Betalingssats for opphold fra 1. august 2024 Månedsbeløp kostpenger
2 dager i uka Kr. 600,- per måned Kr. 140,- per måned
3 dager i uka Kr. 900,- per måned Kr. 210,- per måned
4 dager i uka Kr. 1200,- per måned Kr. 280,- per måned
5 dager i uka Kr. 1500,- per måned Kr. 350,- per måned
  • Det gis 70% søskenmoderasjon for barn nummer to, og 100% søskenmoderasjon for barn nummer tre eller flere.
  • Det gis ikke søskenmoderasjon på kostpengene. 
  • Det betales for elleve måneder, og juli er betalingsfri måned. 

Redusert betaling

Husholdninger med lavere skattbar inntekt enn 275000 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling. 

Ved varig nedgang i inntekt, må det søkes på nytt og legges ved dokumentasjon som viser den endrede inntekten.  

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin per barn i barnehage.

Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder kun det aktuelle barnehageåret. Husholdninger som kvalifiserer for redusert foreldrebetaling, må derfor søke hvert barnehageår innen 1. juni for vedtak fra 1. august. For øvrig behandles søknader fortløpende. 

Gratis kjernetid

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timers gratis oppholdstid i barnehagen per uke. 

Gratis kjernetid gjelder for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 642700 kroner. 

Hvordan søker jeg om gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling?

Søknaden finner du ved å logge inn på Vigilo. Husstanden må legge ved de to siste lønnslippene og siste skattemelding. 

Søk gratis kjernetid og redusert foreldrebetaling

Les mer om moderasjonsordninger foreldrebetaling