Oversikt over fridager barnehageåret 2020-2021

Oversikt over fridager barnehageåret 2020-2021

Fridager 2020/2021
Dato Hva skjer
Fri 13. og 14.august Planleggingsdager
Fri 23.november Planleggingsdag
Fri fra og med 24.desember til og med 1.januar Juleferie
Fri 19.mars Planleggingsdag
Fri fra og med mandag 29.mars til og med mandag 5.april Påskeferie
Fri mandag 17.mai Grunnlovsdag
Fri torsdag 13.mai Kristi Himmelfartsdag
Fri fredag 14.mai Planleggingsdag
Fri mandag 24.mai 2.pinsedag
Fredag 9.juli Siste dag før sommerferien
Mandag 2.august Første dag etter sommerferien

 

Kontaktinformasjon Tollmoen barnehage

Kontaktinformasjon Egga barnehage