Oversikt over ansatte på Tollmoen barnehage

Oversikt over ansatte på Tollmoen barnehage

Tollmoen barnehage ligger i naturskjønne omgivelser i sentrum av Meråker. Våre lokaler er godt tilrettelagt for avdelingsvis inndeling, noe som er med på å skape ro og trygghet i alle aldersgrupper fra de aller minste til de største. Barnehagens uteområde innbyr til varierte aktiviteter. For de eldste barna er også turplassen vår i Svedalen et attraktivt sted å være. Tollmoen barnehage har det siste året hatt rundt 50 barn i alderen 0-6 år, fordelt på fire avdelinger. Antall barnehagedager pr. barn varierer, men de aller fleste har 5 dagers plass. Vi er en flerkulturell barnehage med barn fra mange forskjellige land og kulturer.

Barnehageåret 2021/2022

Ansatte Tollmoen barnehage 2021-2022
Funksjon Molta barn født 2020 og 2021 Blåbæra barn født 2018 og 2019 Bringebæra barn født 2017 Tyttebæra barn født 2016
Ped.leder Hilde Lund-Tangen Linda Marie Ervik Sissel Hammerhaug, Trond Einar Haugen (spes.ped.ansv.) Karen S. Rygh
Barne- og ungdomsarbeider Murisa Isic Anita Aalberg Eva Selin Pedersen
Barnepleier Mari Dalsnes Lennart Krogstadnes, Kari Janne Pedersen
Barnehagelærer Hanne Eimhjellen Dina Buan
Assistent Marina Størseth Jonnatan Ytterdal Evy A. Jamtfall
Hjelpepleier Laila Kristin Juliussen
Samisk opplegg 1 dag i uka Anne Sofie D. Gundersen
Ansatte Tollmoen barnehage uavhengig aa
Funksjon Navn
Lærling Kristine Bones
Styrer Siv Hege Nytrø
Vikarer Lilibeth Kristiansen, Anita Aalberg, Karin Tyldum og Sarah Børstad.
Renholdsoperatør Janne Øien
Permisjon t.o.m. 30.08.22 Thale M. H. Stordalsvold

 

Vi har fra tid til annen enkelte som har praksisplass hos oss; det kan være elever fra grunnskolen og videregående skole, studenter ved høyskole og fra NAV. Disse har taushetsplikt på lik linje med alle oss andre som jobber i barnehagen.