Oversikt over ansatte på Tollmoen barnehage

Oversikt over ansatte på Tollmoen barnehage

Tollmoen barnehage ligger i naturskjønne omgivelser i sentrum av Meråker. Våre lokaler er godt tilrettelagt for avdelingsvis inndeling, noe som er med på å skape ro og trygghet i alle aldersgrupper fra de aller minste til de største. Barnehagens uteområde innbyr til varierte aktiviteter. For de eldste barna er også turplassen vår i Svedalen et attraktivt sted å være. Tollmoen barnehage har det siste året hatt rundt 50 barn i alderen 0-6 år, fordelt på fire avdelinger. Antall barnehagedager pr. barn varierer, men de aller fleste har 5 dagers plass. Vi er en flerkulturell barnehage med barn fra mange forskjellige land og kulturer.

Barnehageåret 2023/2024

Ansatte Tollmoen barnehage 2021-2022
Funksjon Molta barn født 2022 og 2023 Tyttebæra barn født 2021 Blåbæra barn født 2019 og 2020 Bringebæra barn født 2018
Ped.leder Hilde Lund-Tangen Karen S. Rygh Sissel Hammerhaug Hanne Eimhjellen
Barnehagelærer Dina Buan
Barne- og ungdomsarbeider Murisa Isic
Barnepleier Mari Dalsnes Kari-Janne Pedersen Eva M. Selin Pedersen
Helsefagarbeider Laila Kristin Juliussen
Assistent Evy A. Jamtfall Marina Størseth
Ansatte Tollmoen barnehage uavhengig aa
Funksjon Navn
Styrer Linda M. Ervik (vikar for Siv Hege Nytrø)
Assistent Jonnatan A. Ytterdal vil være på ulike avdelinger
Vikarer Karin Tyldum
Renholdsoperatør Janne Øien
Permisjon t.o.m. februar 2024 Thale M. H. Stordalsvold

 

Vi har fra tid til annen enkelte som har praksisplass hos oss; det kan være elever fra grunnskolen og videregående skole, studenter ved høyskole og fra NAV. Disse har taushetsplikt på lik linje med alle oss andre som jobber i barnehagen.