Vaktmester og renhold

Vaktmester og renhold

Vakttelefon for kommunale bygg utenom arbeidstid: 906 59 956

Leder for vaktmestere og renholdspersonale er Karstein Sandvik

For henvendelser i kontortiden, ring 74 81 32 00 (sentralbordet)