Ferieavvikling for legekontoret sommer 2020

Eva Fordal har ferie i uke 27, 28 og 29

Knut Furuseth har ferie i uke 30, 31 og 32. 

Arnstein Hegge har ingen ferie før han slutter. Han jobber fram til 31.07. 

Legekontor

Kontakt

Meråker Legekontor
Telefon 74 81 33 30
Værnesregionen Legevakt
Telefon 116117