Trygghetssirkelen foreldreveiledning i Meråker kommune

Trygghetssirkelen foreldreveiledning i Meråker kommune

Helsestasjonen gir tilbud om foreldreveiledning etter foreldreveiledningsprogrammet Trygghetssirkelen(COS-P)

Hvem kan få dette tilbudet?

Tilbudet gjelder for deg som har barn i alderen 0-12 år- 

Hva er trygghetssirkelen foreldreveiledning?

Som forelder kan du sikkert noen ganger føle deg fortvilet over å ikke vite hvordan du skal møte barnet ditt. Trygghetssirkelen er en modell som hjelper deg å se og forstå bedre barnets følelser, behov og signaler. 

Vi ønsker å gi foreldre et verktøy som er til hjelp i foreldrehverdagen. Målet med veiledningen er at barnet ditt skal få hjelp til å kjenne seg trygg på seg selv og med andre, og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer senere i livet. Et gjennomgående mål i kurset er også å fremme et godt samspill mellom deg og barnet ditt. 

Programmet bygger på forskningsbasert kunnskap om hvordan trygge foreldre-barn relasjoner kan støttes og styrkes. 

Om veiledningen

  • Veiledningen er gratis og går over 8 ganger
  • Hver gang har sitt tema. Vi bruker en dvd med filmsnutter av samspill mellom barn og foreldre
  • Vi snakker sammen med utgangspunkt i filmklippene og dagens temaer.
  • Dere bestemmer selv hvor mye dere vil dele av egne erfaringer
  • Veiledningen holdes i regi av helsestasjonen. 

Kontakt

Britt Mari Moeng
Helsesykepleier
E-post
Telefon 488 82 137
Hovednummer helsestasjonen
Telefon 74 81 32 50

Adresse

Meråker helsestasjon, Familiesenteret

Rådhusgata 8

7530 Meråker

Kartpunkt