Spesialundervisning

Spesialundervisning

Vi tilbyr spesialundervisning for voksne som av ulike årsaker har behov for å utvikle, vedlikeholde grunnleggende ferdigheter eller som ikke har utbytte av vanlige opplæringstilbud for voksne.

Hvem kan få spesialundervisning?

Som voksen har du rett til spesialundervisning på grunnskolens område hvis du:

  • Ikke har eller ikke kan få utbytte av det vanlige opplæringstilbudet for voksne
  • Har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter

Før du kan få et tilbud, må det foreligge sakkyndig uttalelse om retten til spesialundervisning. Det er PPT som gjennomfører dette, etter at vi har mottatt din søknad. 

PPT Værnesregionen

Slik søker du

Ta kontakt med oss på telefon eller mail. 

Kontakt

Ann Mari Johnsen
Avdelingsleder
E-post
Telefon 47 64 38 24