Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Valg

 Stortings- og Sametingsvalget 2017

Valgdagene i Meråker er søndag 10. og mandag 11. september.

Du har stemmerett hvis du står i manntallet.

Stemmerett har de som er norske statsborgere, fyller 18 år innen utgangen av 2017 og er folkeregisterført som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller er statsborger i et annet nordisk land og blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni valgåret.

Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å avgi stemme.


Valgstyret i Meråker kommune.

  ​

Oppdatert: 23.06.2017 07:24

 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712