Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Valg

 Kommunevalg og fylkestingsvalg 2015

Valgdagene i Meråker er søndag 13. og mandag 14. september 2015..

Du har stemmerett hvis du står i manntallet.

Stemmerett har de som er norske statsborgere, fyller 18 år innen utgangen av 2015 og er folkeregisterført som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller er statsborger i et annet nordisk land og blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni valgåret.

I tillegg har noen kommuner forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år.

 for stemmegivning i din kommune finner du i oversikten under.

Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å avgi stemme.

  •  Nustad/Flaamo/Torsbjørk: Meråker Samfunnshus, søndag 13. september kl. 15.00 til 19.00 og mandag 14. september kl. 11.00 til 20.00
  • Skolheim: Gudå Grendehus, mendag 14. september kl. 11.00 til 20.00.
  • Kopperå: Friheim, mandag 14 september kl. 11.00 til 20.00.
  • Stordalen: Dalatun, mandag 14 september kl. 15.00 til 20.00.

Valgstyret i Meråker kommune.

  

Oppdatert: 24.08.2015 13:13

 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712