Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Meråker kommune - Valg - Valgkort
Hopp til hovedinnhold

Valgkort

 Valgkortene til årets valg vil bli sendt ut i begynnelsen av august.

​Opplysninger på valgkortet om den enkelte velger blir hentet fra manntallet. Valgkortet inneholder også valgstyrets adresse, valglokalets navn, adresse og postadresse, samt åpningstid søndag og mandag.

Valgstyret ber om at velgerne fortrinnsvis stemmer ved det valglokalet/valgkretsen som er oppgitt på valgkortet. Det vil også stå informasjon om hvordan du stemmer på internett og returkoder ved internettstemming.
Hvis dette ikke er mulig kan du avgi stemme ved et hvilket som helst valglokale/-krets.

Husk å ta med valgkortet og legitimasjon når du skal avgi stemme.
NB! Hvis stemmemottaker ikke kjenner deg MÅ du ha legitimasjon for å stemme!
Har du flyttet etter 30. juni 2019? Dersom du har flyttet etter 30. juni, står du innført i manntallet i den kommunen du har flyttet fra, selv om du har meldt flytting. Det samme gjelder dersom du har flyttet til en annen kommune siden forrige valg uten å melde flytting.

Du har stemmerett og avgir stemme i den kommunen der du er manntallsført.
Hvis du ikke har anledning til å avgi stemme der på valgdagen, kan du forhåndsstemme i den kommunen du befinner deg i. Stemmen blir da sendt din hjemkommune.
Oppdatert: 27.05.2019 12:58
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712