Navigere opp
Logg på
Hjelp (nytt vindu)
Hopp til hovedinnhold

Motorvognavgifter

 

Årsavgift

​Motorvognavgift, er det samme som årsavgift,  gjelder fra 1. januar til 31. desember, og må betales innen 20. mars. Årsavgift faktureres for alle avgiftspliktige kjøretøy registrert i motorvognregisteret pr. 1. januar. Registrert eier av kjøretøyet ved årsskiftet er ansvarlig for at avgiften blir betalt det gjeldende året. Ny og tidligere eier vil være solidarisk ansvarlig for årsavgiften det året eierskiftet finner sted.

Oppdatert: 04.01.2011 08:14
 
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712
Åpningstider: 08.00 - 15.30 | Infotorg 09.00 - 15.00 | Nettstedskart
Meråker Kommune
7530 Meråker. Telefon: 74813200. E-post: postmottak@meraker.kommune.no Org.nr: 835231712