Valgresultater kommunestyrevalget 2019

Valgresultater kommunestyrevalget 2019

På nettsiden valgresultat.no finner du tall og resultat for hele landet og din kommune. 

 

Trykk her for å komme til valgresultatene for Meråker kommune  

Trykk her for å se oversikten over valgte representanter og vararepresentanter til kommunestyreperioden 2019-2023, samt fordeling på parti etter godkjent valgoppgjør i Meråker kommune.  (PDF, 2 MB)

 

Forklaring til oversikten:

 

** Kommunestyrerepresentant
* vara til Kommunestyret

Alle partier får like mange vara som antall representanter de har i Kommunestyret + 3 representanter i tillegg.