Utvalg for kommunal utvikling

Utvalg for kommunal utvikling

Medlemmer

MTB, Ap, V og Frp
Medlem Parti
Lars Magnus Brækken (leder) Ap
Stefan Sagen (nestleder) MTB
Ellen Hetland Ljung Ap
Heidi Halvorsen Frp

 

SP og SV
Medlem Parti
Monika Letnes SV
Guri Løseth Kaasa SP
Kåre Johan Eriksson SP

 

 Varamedlemmer

MTB, Ap, V og Frp
Vara Partitilhørighet
Ivar Mansæterbak Ap
Kjell Almåsbakk Frp
Lillian Brandsfjell MTB
Hilde Jønsson Ap
Kjell Lundemo Venstre
Andrea L. Gjemse MTB

 

SP og SV
Vara Partitilhørighet
Torkel Moeng Sende Sp
Trond Erik Reitås Sp
Marthe Langsåvold SV
Kolbjørn Ringen SV
Snefrid Slungård SP
Lars Thomas Kvernmo SP