Utvalg for kommunal utvikling

Utvalg for kommunal utvikling

Medlemmer

MTB, Ap, V og Frp
Medlem Parti
Ivar Mansæterbak Ap
Stefan Sagen (leder) MTB
Ellen Hetland Ljung (nestleder) Ap
Heidi Halvorsen Frp
SP og SV
Medlem Parti
Monika Letnes SV
Guri Løseth Kaasa SP
Kåre Johan Eriksson SP

 Varamedlemmer

MTB, Ap, V og Frp
Vara Partitilhørighet
Kjell Almåsbakk Frp
Lillian Brandsfjell MTB
Hilde Jønsson Ap
Kjell Lundemo Venstre
Andrea L. Gjemse MTB
SP og SV
Vara Partitilhørighet
Torkel Moeng Sende Sp
Trond Erik Reitås Sp
Marthe Langsåvold SV
Kolbjørn Ringen SV
Snefrid Slungård SP
Lars Thomas Kvernmo SP