Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Medlemmer og varamedlemmer i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Medlemmer:

Monika Letnes (fra kommunestyret)
Tove Kvamseng
Tone Bergquist
Guttorm Aavik
Hege Nikolaisen


Leder: Monika Letnes

Nestleder: Tone Bergquist

Varamedlemmer:

Maria Økdal
Ann Jeanette Brandtzæg-Sand
Ivar Arne Olsen